Klachten over de behandeling

Klachten over de behandeling

Het lidmaatschap van de VNT zorgt ervoor dat ik ben aangesloten bij de KAB, de Klachtencommissie Alternatieve Beroepen. Als je een klacht hebt over mijn behandeling, over de organisatie, over de inhoud van de behandeling, over hoe je bejegend bent door mij, is het eerste wat je kunt doen dit probleem eerst met mij bespreekbaar te maken. Vaak is een gebrekkige communicatie de oorzaak van een probleem. Een gesprek kan dan al snel veel verduidelijken.

Mocht het probleem van dien aard zijn dat je het niet rechtstreeks wilt of kunt vragen, dan kun je contact opnemen met de KAB.

 

KAB

Telefoon: 0495-499585

E-mail: kab@kab-klachten.nl

Website: www.kab-klachten.nl

Hetzelfde geldt als je een klacht hebt over mijn behandelingen craniosacraal therapie. Als je een klacht hebt kun je hierover met mij een gesprek aangaan. Mocht je dit niet willen, of heb je het gevoel dat dit niet voldoende is, dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie en/of de vertrouwenspersoon van het RCN. Je vindt hierover informatie op de website van het RCN,onder het hoofdstuk ‘Wilt u meer weten?’. Hier vindt je ook de adressen en het telefoonnummer.

 

RCN www.register-rcn.nl

 

 

 

 

 

 

www.dezevenderichting.nl Copyright © All Rights Reserved