Craniosacraal therapie

Craniosacraal therapie

Dit is de therapie die het craniosacraalsysteem beïnvloedt. Verderop in dit hoofdstuk wordt meer over dit systeem verteld. Het is een therapie waarbij je via zachte aanrakingen van het lichaam behandeld wordt. Het doel is alle bindweefsel in het lichaam te ontspannen. Er zijn 2 behandelingsmogelijkheden:


  1. Een systematische structurele behandeling van het bindweefsel. Fysieke blokkades worden weggenomen waardoor klachten kunnen verdwijnen. Zowel chronische als ook acute klachten kunnen behandeld worden.
  2. Tijdens de behandeling kunnen er herinneringen boven komen die gepaard kunnen gaan met emoties. Ook kan het lichaam tijdens de behandeling spontaan bepaalde houdingen of bewegingen uitvoeren. Er is dan de mogelijkheid om de ervaringen met mij te delen. Soms vraag ik ernaar. Ik help de betekenis van spanningen in het lichaam en de emoties die daarbij vrijkomen te vinden. Het resultaat is dat je jezelf op een fundamentele wijze kunt bevrijden van spanningen of klachten. Of dat je inzicht krijgt in de wijze waarop je in het leven staat. Er is dus niet alleen inzicht mogelijk op lichamelijk niveau, maar ook op psychisch- en zelfs op zielsniveau. Het lichaam geeft het allemaal aan.Het Craniosacraal systeem


Dit is het systeem in het lichaam dat binnen het cranium (d.i. de schedel) en het sacrum (het heiligbeen, het onderste deel van de rug) ligt. Hierbinnen ligt het centrale zenuwstelsel, met de hersenvliezen en de liquor (de hersen- en ruggemergsvloeistof). De liquor wordt continu ververst in het lichaam. Dit gebeurt in een voor ieder mens uniek ritme. De therapeut kan dit ritme voelen. Het is overal in het lichaam voelbaar, omdat het ritme doorgegeven wordt via het bindweefsel. En bindweefsel zit om iedere cel, groep cellen, organen, en groep organen. Daardoor zijn alle delen van het lichaam verbonden met alle delen. Dit is de reden dat ik nooit alleen naar het gebied van de klachten kijk, maar naar de mens als geheel.  Een klacht op een bepaalde plaats in het lichaam kan veroorzaakt worden door een blokkade op een heel andere plek in het lichaam.

Doordat het ritme minder goed doorklinkt in plekken waar een blokkade is, kan de therapeut deze blokkades op deze wijze opsporen. Waar het bindweefsel minder goed meegaat in het ritme, is er (door welke oorzaak dan ook) een blokkade. Door aandacht te geven aan deze blokkade kan deze opgeheven worden, waardoor er ontspanning van het bindweefsel volgt.

Omdat het een heel basaal systeem is van het lichaam, zal een blokkade in het systeem heel veel verschillende klachten kunnen geven. Ik ga niet op zoek naar de klacht, maar naar de blokkade in het systeem.

 


Het zelfgenezend vermogen


Een normaal functionerend lichaam is in staat om blokkades zelf te helen, te herstellen. Denk maar aan het herstel van een schram of een klein wondje: na een week is er al bijna niets meer van te zien. Het lichaam heeft het zelf hersteld.

Als het trauma echter heel groot is, of er zijn een aantal trauma´s vlak achter elkaar, heeft het lichaam veel meer moeite om zelf te herstellen. Er kan dan een blokkade in het bindweefsel ontstaan.  Het lichaam probeert het zo goed mogelijk op te lossen, maar het lukt niet geheel.

In de craniosacraal therapie besteden de therapeuten veel aandacht aan deze blokkades. Door een zeer lichte druk en veel aandacht  kan de blokkade zich ontspannen. De therapeut helpt het lichaam zich als het ware herinneren hoe het ook al weer was voor het trauma. Daardoor kan het lichaam zelf aan herstel werken, met hulp van de therapeut. Dit is ook de reden waarom er niet heel frequent behandeld wordt: het lichaam heeft tijd nodig om zelf aan herstel te werken.De schedel


Een belangrijk onderdeel van de behandeling behelst de behandeling van de schedel. Anders dan veel mensen denken, is de schedel geen hard, onbeweeglijk bot. Hij  bestaat uit verschillende delen, die ten opzichte van elkaar een kleine beweeglijkheid behoren te hebben. En het bot is, net als alle andere skeletdelen, veerkrachtig en beweeglijk. De schedelbotten zijn verbonden met stevige bindweefselvliezen die dwars door de schedel lopen en veel verbindingen met de hersenen hebben. Behandeling van de verbindingen tussen de botten en van de bindweefselvliezen kan voor veel ontspanning zorgen. Niet alleen van het hoofd, maar van het hele lichaam.  Daardoor kunnen klachten verdwijnen.

www.dezevenderichting.nl Copyright © All Rights Reserved