Klachtenlijst

Klachtenlijst

Veel somato-emotionele klachten zijn niet makkelijk te behandelen. Er zijn therapieën of geneesmiddelen die de klachten bestrijden, maar ze nemen niet de oorzaak weg, waardoor klachten vaak terugkeren.

Via haptonomie en/of craniosacraal therapie is het mogelijk verder te kijken dan de klacht zelf.


Klachten die goed behandeld kunnen worden bij kinderen en babies


1. ondefinieerbare klachten zoals:


 •     onrust
 •     huilbabies
 •     overstrekken
 •     vervorming van schedel en aangezicht


2. (over)gevoeligheden:


 •     buikpijn
 •     hoofdpijn
 •     vaak vermoeid/ vaak ziek
 •     astma
 •     overactiviteit/onrust
 •     hyperventilatie
 •     angst
 •     overgevoeligheid
 •     emotionele kwetsbaarheid


3. voor ondersteuning of verlichting bij:


 •     leerstoornissen
 •     ontwikkelingsstoornissen
 •     concentratieproblemen
 •     dyslexie/dyscalculie
 •     klachten na tandheelkundige behandeling
 •    


Klachten die goed behandeld kunnen worden bij volwassenen


1. Zeer uiteenlopende fysieke klachten:


 •     (over)vermoeidheid
 •     fibromyalgie
 •     chronische pijn in het bewegingsapparaat (bv. hoofdpijn, rugpijn, nekpijn, gewrichtspijn)
 •     acute pijn in het bewegingsapparaat (bv. spit, ischias, stijve nek)
 •     klachten na ongeval of overbelasting (whiplash, RSI)
 •     slaapproblemen
 •     duizeligheid
 •     oorsuizen
 •     chronische aandoeningen
 •     neurologische ziekten (b.v. MS of Z. van Parkinson)
 •      moeite met herstel na ziekte of trauma
 •     blijvende klachten na tandheelkundige behandeling
 •     klachten na een bevalling


2. somato-emotionele klachten:


 •     burn-out
 •     stress
 •     overgevoeligheid
 •     ontevredenheid
 •     prikkelbaarheid
 •     depressieve gevoelens
 •     lusteloosheid
 •     eenzaamheid
 •     piekeren
 •     besluiteloosheid
 •     gejaagdheid
 •     gedachten die niet te stoppen zijn
 •     hyperventilatie
 •     concentratieproblemen


3. voor ondersteuning bij:


 •     bewustwordingsprocessen
 •     individuele groei stimuleren
 •     inzicht in levensvraagstukken en/of spiritualiteit


Ook zonder concrete klachten is behandeling mogelijk. Bv. met als doel jezelf beter te leren kennen, ter bevordering van het algeheel welbevinden, of ter ontspanning.

www.dezevenderichting.nl Copyright © All Rights Reserved